martes, 26 de mayo de 2009

Treballs per a examen del grup 21B

Ací aniré posant els resums dels treballs exposats en classe. Recordeu que els heu d'enviar per correu electrònic a l'adreça que ja sabeu.
El grup 8 ha tractat el tema de les Malalties Ginecològiques.
I les drogues el grup 1.
El grup 7 ha exposat el tema de La sida.
Del tema de l'alimentació s'ha encarregat el grup 4.
Ens ha parlat dels Trasplantaments el grup 5.
Les malalties mentals les han tractades el grup 3.
El tema de l'esquizofrènia l'ha tractat el grup 9 i heu de descarregar els documents un, dos, tres, quatre i cinc.
El grup 6 ha exposat el tema de les malalties de transmissió sexual.
I finalment El càncer ha estat a càrrec del grup 2.